Kontakt:

FITSTAV s.r.o.
A. Bernoláka 2874/5
946 03 Kolárovo

mobil: +421 907 311 677
            +421 915 412 713
email: info@fitstav.sk
IČO: 46497536
DIČ: 2023399917
IČ DPH: SK2023399917

Spoločnosť je zapísaná v OR SR okresného súdu
v Nitre pod vložkou č.: 30671/N