Ponuka služieb:
 • -stavby na kľúč
 • -pozemné stavby
 • -poľnohospodárske stavby
 • -inžinierske stavby
 • -rekonštrukcia budov
 • -časti stavieb (spevnené plochy, obklady, omietky, hrubé stavby, maliarske práce)
 • -demolačné a búracie práce
 • -klampiarske, tesárske, stolárske a zámočnícke práce
 • -vodovod a kanalizácia
 • -plynoinštalácia a elektroinštalácia
 • -inžinierska činnosť ( stavebné povolenia, projekcia, kolaudácia, dozorovanie)
 • -výkopové a zemné práce
 • -rezanie a rozbíjanie betónu